24 Şubat 2015 Salı

Kapadokya'da Balayı: Ihlara Vadisi {Part-6}

 Ihlara Vadisi'ni acentayla gezdik.
Daha doğrusu trekking vaptık.
Eğer şehir dışına gezmeye gidiyorsanız, müze kartınızın olması size avantaj sağlayacaktır her yerde bilginize.

 Ihlara Vadisi Planı
Ihlara Vadisi; volkanik Hasan Dağı'ndan püsküren bazalt ve andezit yoğunluklu lavların soğumasıyla ortaya çıkan çatlaklar ve çökmeler sonucunda oluşmuştur.
 The Ihlara Valley is composed of cracks and breakdowns, which were came into existence of getting cold of basalt and andesite intensity lava in volcanic the Hassan Mount.

 Ortasından geçen Melendiz Çayı, kanyonun bugünkü durumunu almasını sağlamıştır.
Kanyon boyunca kaya yamaçlarına oyulmuş sayısız barınak, mezar ve kilise bulunmaktadır.
The Melendiz Stream,which divides the mount, enables to from of the valley's today appearance.
There are a number of shelters, graves and churches, which were caved into rocks along the canyon.

 Yukarıdan bir manzara.
Keşke daha yukarıdayken çekebilseydik.
Çünkü vadi daha net görünüyordu, ne kadar büyük ve derin olduğunu fark edebiliyorsunuz.
 Ihlara Vadisi'ne girdiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz ilk kiliseydi Ağaçaltı Kilisesi (Daniel Pantonessa Church). Vadinin içerisinde birçok kilise var, ancak biz sadece Ağaçaltı Kilisesi'ne girdik.
 Trekking yaparken sevdiceğimle genellikle geride kaldık :)


 Ne kadar aşağıda olduğumuzu görebilirsiniz.
O kadar yürüdük ki mola vermemizin zamanı geldi. 

 Dileyenler serbestçe ayaklarını suya sokabiliyordu.

 Bu kısa moladan sonra biraz daha yürüyüp restauranta girdik, nam nam nam lezzetli balığımızı midemize indirdik :)

 Sonra servisimize binip Selime Katedrali'ne geldik.
Selime Manastırı, Aksaray ili Güzelyurt ilçesi sınırında bulunur.
Located in Güzelyurt District of Aksaray province, Selime Cathedral is the largest in Cappadocia.


 Kapadokya'da ilk yüksek sesli ayin burada yapılmış.
The first non-secret mass in Cappadocia was conducted there.
 Selime Katedrali dini bir merkez olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir askeri üstür.
Bölgede yaşayan insanlar çoğu zaman katedrali bir kale gibi kullanmışlar, muhtelif noktalara mevzi ve sur yaparak kendilerini savunmuşlardır.
Apart from serving for religious purposes, Selime Cathedral was also an important military base.
The locals utilized the cathedral as a castle many times and defended themselves by building trenches and fortifications on various points. Katedral içerisinde yer alan 3 nefli bazilika planlı kilise, bu bölgede bu planla yapılmış tek örnektir.
The church based on basilica plan with three naves is the single example for this type of church in the region.


Selime Katedrali Selçuklular zamanında da askeri bir üs olarak kullanılmış, Selçuklu komutanlarından Ali Paşa burada Moğollara karşı uzun süren başarılı bir savunma yapmıştır.
Moğollar hile yolu ile ancak kaleye sahip olabilmişler, Ali Paşa ve adamlarını şehit etmişlerdir.
Ali Paşa'ya ait mezar ve türbe Katedralin batısında yer almaktadır.

Selime Cathedral was utilized as a military base in Seljuk period as well.
Commander Ali Pasha of the Seljuk carried a successful defence there against the Mongols.
They were only able to take the castle by cheating, which resulted in martyrizing of Ali Pasha and his men.
His tomb and shrine are located in the West of the cathedral.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...